Coaching Medische Professionals

Binnen Van den Ende Haver & Partners is Pauline Haver als senior coach dé specialist in het begeleiden van medische professionals. Met een eigen achtergrond in de gezondheidszorg (BIG geregistreerd) en coachingservaring van meer dan 15 jaar, is Pauline voor de zorgprofessional een gewaardeerd coach.

Als sparring partner is zij zowel bekend met de organisatie van de zorg en de bijbehorende dynamiek en complexiteit binnen de diverse gremia en biedt zij tegelijkertijd een externe, veilige setting waar discretie, vertrouwelijkheid en open aandacht hand in hand gaan.

Ten behoeve van het Leerhuis, de afdeling Medische Opleidingen of de Academie binnen de algmene en academische ziekenhuizen die medisch-specialistische vervolgopleidingen aanbieden, is onderstaand document ontwikkeld om decanen, opleiders en andere belangstellenden inzicht te geven in de doelstelling, de werkwijze en de mogelijke opbrengsten van een coachingstraject voor de assistent als aanvulling op het curriculum en de ontwikkeling van de CANMEDS-competenties.

COACHING VAN DE MEDISCH SPECIALIST IN OPLEIDING:

Doelstelling

Met coachen wordt beoogd het één op één in een vertrouwelijke setting klankborden, bespreekbaar maken, confronteren, reflecteren en oefenen/individueel trainen teneinde de Aios* te versterken in zijn/haar professioneel handelen.

Het betreft toegesneden maatwerk inspelend op de specifieke context van de Aios. De thema’s die in coaching worden ingebracht zijn persoonlijk en sluiten aan bij waar de Aios (of indirect: de opleider) het gevoel heeft dat hij/zij zich wat specifieker mag doorontwikkelen.

Praktische werkwijze

Coaching is zowel reflectief en inzichtelijk als praktisch van aard (handvatten). De Aios kan in de coachingsetting open, eerlijk en kwetsbaar zijn en durft eigen onzekerheden en dilemma’s voor te leggen. De Aios houdt de regie en is leidend in de inbreng van casuïstiek alsmede in de tijdsplanning van de (aantal overeengekomen) gesprekken.

Opbrengsten 

Opbrengsten van een coachingstraject bij Aiossen liggen, afhankelijk van de in de intake gekozen thema’s, op een of meer van de volgende gebieden:

1.    Ontwikkelen van professioneel gedrag:    

 • het professioneel, autonoom en pro-actief handelen in medische situaties is versterkt
 • heeft meer zelfvertrouwen en grip ontwikkeld op diverse aspecten binnen het werk: professionele balans tussen zelfstandig handelen, supervisie vragen en delegeren waar nodig
 • neemt bewust verantwoordelijkheid en kan schakelen tussen de professionele rollen van medisch specialist (io), collega, dokter van dienst
 • tijdmanagement is verbeterd; kan effectief schakelen tussen belangrijke, urgente en minder urgente zaken om zodoende met de juiste inzet zaken op tijd en tijdig af te ronden. De efficiëntie is verhoogd en een te perfectionistische werkstijl is losgelaten
 • heeft een vergrote motivatie/bevestiging in de gekozen specialisatie en heeft een versterkte visie op de toekomstige transitie naar specialist.

2.    Samenwerking en communicatie:

 • uitgebreider communicatie-repertoire in de interpersoonlijke contacten; meer ontspannenheid in de omgang met supervisoren, collega-artsen en verpleegkundigen
 • kan zich beter c.q. krachtiger profileren in bepaalde werksituatie
 • gaat adequaat en energie-gedoseerd om met (overvragende) patiënten
 • vergroot vermogen om constructieve en positieve feedback te kunnen vragen, geven en ontvangen.

3.    Persoonlijk leiderschap:

 • kent zichzelf beter en neemt de regie in allerhande situaties
 • in staat om zelfzorg te laten zien: kan grenzen aangeven en behoeftes uitspreken
 • heeft geleerd door reflectie eigen valkuilen eerder te herkennen en hierin actie te ondernemen
 • kan beter omgaan met werkdruk en stress op het werk en is in staat om waar gewenst hulp te kunnen vragen
 • investeert in eigen vitaliteit en heeft een gezonde werk-prive balans: heeft een plan en maakt keuzes
 • ervaart meer ontspanning en plezier op het werk en thuis.

*Waar Aios staat wordt ook de Anios bedoeld in deze tekst. Vanwege de leesbaarheid is ervoor gekozen alleen Aios te schrijven.

Nadere informatie opvraagbaar telefonisch op 045-5661411.