Executive coaching

Aan directies, hogere managers, bestuurders worden voortdurend hoge eisen gesteld. Van hen wordt verwacht dat zij visie hebben en uitdragen, ingrijpende besluiten nemen en richting geven aan de organisatie. Zij dienen zorg te dragen voor het functioneren, de motivatie en het welzijn van het management c.q. de medewerkers. Verantwoording dient te worden afgelegd aan aandeelhouders, raden van commissarissen of toezicht, andere stake-holders of een politiek gremium. Men is een boegbeeld, zichtbaar binnen en buiten de organisatie, wordt wellicht door de pers op de voet gevolgd. Er wordt continu druk gevoeld om te presteren. Het is vaak "eenzaam aan de top".

Natuurlijk heeft u als executive ook bij tijd en wijle vragen, twijfels en ziet u zaken waaraan u zelf wellicht meer aandacht zou willen schenken. U merkt dat u eigenlijk een onafhankelijk klankbord c.q. een gesprekspartner bij complexe vraagstukken nodig heeft. Iemand die u kunt gebruiken als hulp in de rug om te doen/aan te pakken wat steeds is blijven liggen.

Bijvoorbeeld: de aansturing/samenwerking met uw managementteam kan eigenlijk wel beter; het ontwikkelen van een (langetermijn) visie en strategie is broodnodig; uw persoonlijke ontwikkeling of eigen loopbaan/toekomst verdient meer uw aandacht; de verhouding werk-privé mag wel wat meer in balans etc. Kortom u wilt meer reflectie in het werk en versterking van uw persoonlijke effectiviteit.

Van den Ende Haver & Partners kan voor u dat onafhankelijk klankbord zijn. Naast de noodzakelijke expertise kunt u bij ons ook rekenen op een prudente werkwijze. Deskundigheid en vertrouwelijkheid staan bij ons centraal. Een coachingstraject wordt uiteraard geheel op uw maat gemaakt. Na een oriënterend gesprek doen wij u, afhankelijk van uw wensen een concreet voorstel voor de invulling en de kosten van de coachingsgesprekken. U bent aan zet!