Jaargesprekken

In veel organisaties is het jaargesprek een vast onderdeel van het HRM-beleid. Dit jaargesprek kan worden gehouden in de vorm van een functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek, POP-gesprek of personeels-evaluatiegesprek. Kenmerkend van de gesprekken is de jaarlijkse evaluatie (terugblik) en het ontwikkelingskarakter (vooruitblik).

In de dagelijkse praktijk blijken jaargesprekken niet altijd structureel plaats te vinden of laat de feitelijke uitvoering c.q. borging van de afspraken te wensen over.

Van den Ende Haver & Partners heeft ruime ervaring met de ontwikkeling, begeleiding en uitvoering van dergelijke jaargesprekken. Het kan hierbij gaan om de procesinrichting, het maken van protocollen en formats, het verzorgen van een training en de evaluatie. Altijd is het wenselijk om in goed overleg met de opdrachtgever een gepast beleid te bepalen. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn. Graag delen wij met u onze visie inzake jaargesprekken en denken wij met u over dit belangrijke thema mee.